Adventes vēsts
Viktors Geide

Please install the Flash Plugin

Līdzīga tematika

Neatliekams pravietisks aicinājums
Ted N.C. Wilson | 00:53:02
Laodiķeja – upura trūkums 2/9
Norman McNulty | 01:03:30
Atcerieties savu vārdu!
Ted N.C. Wilson | 00:53:20
Vai tavas acis ir atvērtas
Randy Skeete | 00:30:32
Nepiepildītie sapņi
Sebastien Braxton | 00:47:20

Apraksts

Viktors Geide

Sludinātājs – emeritus, bet vēl joprojām aktīvs. Dibina jaunas draudzes un bauda nedalītu sievas Vēsmas atbalstu, kas organizē un vada veselīgu dzīvesveidu popularizējošus pasākumus. Ir trīs dēli, kas ar savām ģimēnēm vienmēr gatavi atbalstīt tēvu tā aicinājumā.

Lejuplādes