Par mums

Šobrīd tiek apšaubīta teju katra Bībelē paustā mācība, sākot no radīšanas stāsta līdz pat atklāsmei par pasaules galu. Apvienojas garīgas un laicīgas organizācijas, kā arī indivīdi, lai stātos pretī Jaunajā un Vecajā derībā atklātajam pilnajam evaņģēlijam, sakropļotu priekšstatu par Dievu un aicinātu pielūgt radītas lietas. Tāpēc lapas veidotājiem šķiet būtiski palikt uzticīgiem Bībeles aicinājumam „...pielūdziet To, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus.” (Atkl. 14:7)

Lapā paustais viedoklis ir balstīts uz Kristus mācīto, visu inspirēto Dieva Vārdu un no tā izrietošo Viņa sekotāju, reformācijas un mūsdienu jaunāko izpratni.

Mūsu redzējums

…un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. /Jāņa 8:32/

Misija
Bet ejot sludiniet un sakait: Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. /Mat. 10:7/

Vērtības
...Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība. /Kol. 1:27/

Mērķis
...lai ikviens, kas tic, Viņā (Kristū) iegūtu mūžīgo dzīvību. /Jāņa 3:15/

Stratēģija
...ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! - saka Tas Kungs Cebaots. /Cah. 4:6/

Kalpošana
Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet. /Mat. 10:8/

Mērķauditorija
Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird! /Mat. 13:43/

Jūsu atbalsts

Meklējam tulkus no angļu valodas un korektorus ar Bībeles leksikas priekšzināšanām, kuri pievienojas lapas veidotāju redzējumam un būtu gatavi ziedot savu laiku.

Lai ar mums sazinātos, ierakstiet savu ziņojumu šeit:

Vārds:

E-pasts:

Jūsu ziņa: